Twoje pismo jest zbyt proste do zrozumienia? Nie wiesz, jak sprawić, żeby wyglądało bardziej poważnie? Mamy na to rozwiązanie! Zamień proste i zrozumiałe słowa pretensjonalnym bełkotem. Poniżej kilka propozycji.

 

normalne słowo pretensjonalny odpowiednik
podstawowy rudymentarny
nieistotny irrelewantny
istotny relewantny
mocodawca mandant
podsumowując rekapitulujac
zeznanie depozycja
sedno meritum
zbyteczne superfluum
znaczenie konotacja
oddelegować wyekspediować
wyrok judykat
ogólnikowy symplicystyczny
równoważny ekwiwalentny
„we wstępnej części wniosku” „w petitum”
zależny od woli wolicjonalny
ponieważ albowiem
„ze względu na” „zważywszy na”
celowo intencjonalnie
proszę o wnoszę o
jednak jednakowoż
„z perspektywy” „na płaszczyźnie”
wyczerpujący enumeratywny
oświadczenie enuncjacja
zgadzamy się na aprobujemy
uznawać afirmować
przyrzeczenie promesa
notatka memorandum

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here