Media Brytyjskie żyją atakiem terrorystycznym w Londynie. Na szczęście napastnik został obezwładniony. Pomogła w tym bohaterska postawa mieszkańców. Jednym z nich był Polak – pan Łukasz, który użył do tego… kła narwala. Tutaj rodzi się pytanie, czy można taki kieł mieć przy sobie w Polsce? Jak polskie prawo potraktowałoby taką broń? Poniżej krótka analiza.

 

Zacząć należy od tego, że kieł narwala w opisanej sprawie użyty został do zatrzymania ataku terrorystycznego. Jeżeli ktoś działa w celu uchylenia takiego zamachu, działa jednocześnie w ramach obrony koniecznej – oznacza to, że nie popełnia przestępstwa. Pan Łukasz nie odpowiadałby za ewentualne obrażenia ciała u terrorysty.

Okazało się, że tego dnia dobrze było mieć taką broń przy sobie, czy jednak teraz Polacy – w akcie solidarności z Polakiem z wysp – mogą zacząć nosić ze sobą taki kieł? Jest to wątpliwe. Może przysporzyć kłopotów noszącemu.

Problemy mogą się zacząć po wyjściu z taką bronią z domu, tutaj warto zwrócić uwagę na dwa artykuły z kodeksu wykroczeń:

Art. 50a § 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Jeżeli kieł będzie naostrzony, to może zostać zakwalifikowany jako „podobnie niebezpieczny przedmiot”, a wtedy za jego posiadanie w miejscu publicznym, w warunkach wskazanych w przepisie, może nam grozić za to nawet kara aresztu, a nasza drogocenna broń może ulec przepadkowi – warto wiec z tego względu zostawić nasz kieł w domu.

Nie polecamy też zabierania kła narwala na zgromadzenie. Tutaj także grozić nam może areszt. W tym przypadku nie musi być nawet naostrzony – może zostać uznany za inne niebezpieczne narzędzie:

Art. 52 § 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy warto jednak się zastanowić nad nabyciem takiej broni mieszkając w Polsce. Chodzenie z kłem narwala może nam przysporzyć kłopotów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here